Priklausymas bendruomenei

Esame netobuli žmonės, bandantys sekti tobulu Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Mylime vienas kitą, padedame vienas kitam ir stengiamės kuo geriau vadovautis Jėzaus mokymais. Prisijunkite prie mūsų ir patirsite bendrystę bei vienybę.

Ateikite garbinti Dievo kartu su mumis
Raskite Bažnyčią šalia

Dažnai užduodami klausimai

Žmonėms kyla daug klausimų apie „mormonus“ arba, pagarbiau sakant, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narius.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai yra tokie pat žmonės kaip ir kiti. Jų gyvenime yra ir gerų, ir blogų akimirkų. Tiesą sakant, nustebsite, kokie normalūs esame! Pastarųjų dienų šventieji yra žinomi kaip laimingi ir taikūs žmonės. Bet tai nereiškia, kad jie nesusiduria su sunkumais. Kiekvienas žmogus kovoja sunkią kovą, bet kai visomis išgalėmis stengiesi gyventi pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją, įgauni daugiau jėgų ir ramybės.

Kalbant apie gyvenimo būdą, pastarųjų dienų šventieji stengiasi gyvenimą sutelkti į Jėzų. Jų įsitikinimai, paremti Gelbėtoju ir Jo mokymu, daro įtaką jų kasdieniams sprendimams, kaip kalbėti, rengtis ir elgtis. Pavyzdžiui, jie stengiasi vengti darbo sekmadieniais, kad galėtų eiti į Bažnyčią, tarnauti kitiems ir praleisti laiką su šeima. Ištikimi Bažnyčios nariai nerūko, nevartoja alkoholio ir nedalyvauja azartiniuose žaidimuose.

Vis daugiau žmonių atmeta religinės organizacijos idėją ir nori būti tiesiog dvasingi ir stengtis gyventi dorai. Tačiau žmonėms reikia ir vieno, ir kito. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia turi struktūrą ir kunigystės valdžią, reikalingą įvykdyti visiems Dievo įsakymams, įskaitant krikštą ir sakramento (arba Komunijos) priėmimą. Sekmadieniais turėtumėte eiti į Bažnyčią, taip pat stengtis būti dvasingi ir tarnauti kitiems visą savaitę.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia turi daug į šeimą orientuotų kultūrinių tradicijų ir papročių. Pavyzdžiui, Bažnyčios nariai vieną vakarą per savaitę paskiria šeimos namų vakarui arba šeimos vakaronei. Kitomis savaitės dienomis vyksta renginiai Bažnyčioje: suneštinės vakarienės, nedideli vakarėliai arba jaunimo veiklos paaugliams. Daugelis mūsų tradicijų yra įprastos, pavyzdžiui, švenčiame šventes su šeima, o kitos yra unikalesnės, pavyzdžiui, per pamaldas suteikiamas šventas palaiminimas naujagimiui. Šeimos meldžiasi kartu, kartu skaito Raštus, o kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį net kartu pasninkauja 24 valandas.

Kiekvieną sekmadienį renkamės giedoti giesmių, klausyti pamokslų ir mokyti vieni kitų apie Gelbėtoją. Buvimas bažnyčioje dvasiškai sustiprina ir tai puikus būdas gyvenime likti susitelkusiam į Jėzų. Maloniai priimame visus lankytojus, atėjusius dalyvauti mūsų krikščioniškose pamaldose ir garbinti kartu su mumis.

Pamaldų Bažnyčioje laikas skiriasi kiekvienoje bendruomenėje. Tačiau visada galite tikėtis vieno bendro pagrindinio susirinkimo, po kurio vyksta skirtingos pamokos pagal amžiaus grupes ar bendrus interesus.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra saugi vieta, kur žmonės gali ateiti tikėdamiesi geresnio gyvenimo per Jėzų Kristų. Bažnyčia suteikia šventas priemones, apeigas ir mokymus, kurie padeda plėtoti ir puoselėti santykius su Dievu. Be viso to, būti Bažnyčios nariu reiškia priklausyti žmonių, kurie rūpinasi vieni kitais, bendruomenei.

Taip, tiek šeimoje, tiek ir Bažnyčioje Galų gale, ką švęsti, jei ne Kristaus gimimą ir prisikėlimą? Kartais žmonės painioja mus su kitomis krikščionių religijomis, kurios nešvenčia švenčių, bet mes tikrai jas švenčiame.

Pirmasis žingsnis paprastai yra susitikti su misionieriais. Jie mokys jus apie pagrindinius Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios įsitikinimus ir praktikas. Jie taip pat gali atsakyti į bet kokį jūsų klausimą apie Bažnyčią ir paaiškinti, ko tikimasi iš narių.

Taip pat turėtumėte pradėti lankyti pamaldas. Rasite bendrystės su žmonėmis, besirūpinančiais vieni kitais ir besistengiančiais sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, džiaugsmą.

Galų gale, kai būsite pasirengęs jungtis prie Bažnyčios, galėsite nuspręsti pasikrikštyti ir tapti oficialiu nariu. Jus gali pakrikštyti misionieriai arba narys, su kuriuo susipažinote Bažnyčioje.