Sekmadienio pamaldos

Bažnyčia tai prieglobstis nuo kasdienio chaoso. Pamaldų lankymas suteikia mums laiko susitelkti į Dievo garbinimą ir meilę artimui. Tai dvasinis pastiprinimas ir puikus būdas gyvenime likti susitelkusiems į Jėzų.

Sveiki!

1:05

Dievas gali padaryti tave geresniu žmogumi. Tu gali padaryti mus geresne Bažnyčia. Sveiki!

Pamaldų Bažnyčioje laikas ir eiga skiriasi kiekvienoje bendruomenėje. Tačiau visada galite tikėtis panašios tvarkos: vieno bendro pagrindinio susirinkimo ir vienos skirtingoms amžiaus grupėms ar bendriems interesams pritaikytos pamokos.

Ateikite į Bažnyčios pamaldas. Visi yra laukiami.
Raskite Bažnyčią šalia

Sakramento susirinkimas

Pagrindinis susirinkimas vadinamas sakramento susirinkimu. Šį susirinkimą sudaro giesmės, maldos ir pamokslai (arba pasisakymai), kuriuos kiekvieną savaitę sako skirtingi bendruomenės nariai. Tačiau svarbiausia susirinkimo dalis – kai priimame sakramentą (arba Komuniją).

Muzika ir giesmės

Dainavimas apie Gelbėtoją ir daugybę palaiminimų padeda mums jausti Dievo artumą. Paprastai sakramento susirinkime bus trys ar keturios giesmės, kurias giedos visi susirinkusieji. Taip pat gali vykti papildomi choro, mažos narių grupės ar solisto muzikiniai pasirodymai. Galbūt atpažinsite kai kurias giesmes, tokias kaip „Dieve arčiau tavęs“ ir „Koks didis Tu!“, bet išgirsite ir naujų. Nieko tokio, jei dainuodami praleisite natą! Vis tiek dainuokite garbindami kartu su mumis.

Liudijimai

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį nėra įprastų pamokslų. Vietoj to, bet kuris iš susirinkusiųjų gali pakilti prie sakyklos ir išsakyti savo jausmus, susijusius su Evangelija. Kai klausomės kitų patirčių ir jaučiame, kaip Dievo Dvasia užpildo mūsų širdis, mūsų pačių įsitikinimai ir tikėjimas gali sustiprėti.

Sekmadieninės pamokos

Prieš sakramento susirinkimą arba po jo vyksta įvairioms amžiaus grupėms skirtos pamokos vaikams ir suaugusiesiems. Jei norėtumėte dalyvauti šiuose papildomuose susirinkimuose, paklauskite ko nors, kur jums eiti, ir jie mielai padės jums rasti tinkamą klasę.