Susitikite su misionieriais internetu arba tiesiogiai

Raskite paguodos kalbėdamiesi su misionieriais. Kartu su jumis skaitysime Šventuosius Raštus ir padėsime jums per maldą atrasti ramybę.

Vardas Įrašykite reikšmę
Pavardė Įrašykite reikšmę
El. paštas Įrašykite reikšmę
Pasirinkite.
Prašome pasirinkti šalį Prašome pasirinkti šalį
Prašome pasirinkti šalį
Deja, nepavyko rasti tinkamų adresų.
Gatvė ir namo numeris Įrašykite adresą
Miestas Įrašykite miestą
Apskritis Prašome nurodyti apskritį
Prašome nurodyti apskritį
Mobiliojo telefono nr. (susitarimui) Įrašykite reikšmę

Aptarimų temos

NEPRIVALOMA. Kokią konkrečią temą ar klausimą norėtumėte aptarti susitikimo metu? (pvz., kaip gyvenime galiu pajausti Dievo meilę?) Įrašykite reikšmę

Ar norėtumėte su mumis nueiti į bažnyčią?

Ar norėtumėte su mumis nueiti į bažnyčią? Pasirinkite.
Ar ši informacija atrodo teisinga?
Vardas ir el. paštas
Adresas ir telefonas
Papildoma informacija

Suprantu, kad misionieriai susisieks su manimi, kad atsakytų į mano klausimus ir perduotų pakylėjančią žinią.

Suprantu, kad misionieriai susisieks su manimi, kad atsakytų į mano klausimus ir perduotų pakylėjančią žinią. Please select an option

Kaip misionieriai gali man padėti?

Nors jūsų santykiai su Dievu gali būti labai asmeniški, kartais mums visiems reikia šiek tiek padėti atpažinti, ką Dievas mums sako. Nesvarbu, kokiame savo dvasinio kelio taške esate, misionieriai gali mokyti jus Evangelijos principų ir įžvalgų, kurios padės jūsų kelyje. Galvokite apie juos kaip apie dvasinius instruktorius, kurie:

  • Padeda jausti Dievo artumą.
  • Parodo, kaip melstis ir gauti Jo atsakymus.
  • Padeda jums patiems rasti atsakymus į dvasinius klausimus.
  • Moko jus apie Gelbėtoją Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją.
  • Padeda jums suprasti Šventuosius Raštus.
  • Palaiko jus jums įveikiant asmeninius iššūkius.
  • Skatina jūsų pažangą einant link tikėjimo, atgailos ir krikšto.
  • Supažindina su bendraminčių tikinčiųjų bendruomene, kuri ir toliau gali jus palaikyti jūsų dvasinėje kelionėje.

Ko tikėtis iš misionierių vizito

Misionieriai paprašys pradėti susitikimą malda. Jei esate pasirengę, jie netgi gali paprašyti jūsų pasimelsti. Taip siekiama pakviesti Šventąją Dvasią dalyvauti pokalbyje.

Jie tikriausiai skirs kelias minutes bandydami pažinti jus ir sužinoti, kas jus domina. Misionieriai turi planą dalykų, kurių gali jus išmokyti, tačiau jie stengiasi savo žinią pritaikyti jums ir jūsų gyvenimo situacijai. Jie kartu su jumis skaitys iš Biblijos ir Mormono Knygos, pakvies jus melstis ir klausti, ar tai, ko jie moko, yra tiesa.

Jei pageidausite, misionieriai suplanuos kito susitikimo laiką. Per kitą susitikimą jie mokys jus daugiau apie Jėzų Kristų ir jo atkurtą Bažnyčią bei atsakys į visus jūsų klausimus. Jų plane taip pat yra mokymai apie Dievo duotą laimės planą, Jėzaus auką už mus, tikėjimą, atgailą, krikštą, Šventąją Dvasią ir Dievo įsakymų laikymąsi. Jie ir toliau kvies jus melstis, skaityti Mormono Knygą, lankyti Bažnyčią ir net pasikrikštyti. Nepamirškite, kad misionieriai tai darys jums patogiu tempu, gerbs jūsų laiką ir norą ar nenorą vėl su jais susitikti.