Jo dėka

2:44

Galime elgtis geriau ir būti geresni

Galime būti geresni

Kaip atgailos procesas gali padėti mums būti geresniems? (anglų k.)

Pasikliauti Kristaus Apmokėjimu

Kaip kliovimasis Kristaus Apmokėjimu gali padėti jums pažinti Gelbėtoją? (anglų k.)

Apvalyti per atgailą

Kaip galite būti apvalyti per atgailą? (anglų k.)

Fu šeima

Išsiaiškinkite, kaip galite sužinoti, ar Dievas yra. (anglų k.)

words and things

Kas yra Jėzus Kristus?

Dievo Sūnus

Jėzus yra Dievo Tėvo pirmagimis dvasioje ir vienintelis Dievo vaikas kūne. Jo mirtingoji motina Marija išnešiojo Jį iki gimimo ir Jį užaugino Jam atėjus į žemę. Jo misija buvo paskirta dar prieš pasaulio sukūrimą.

Mokytojas

Jėzus buvo geriausias kada nors gyvenęs mokytojas ir vis dar moko mus šiandien. Būdamas 12-os Jėzus šventykloje mokė mokytojus (žr. Luko 2:46). Juos stebino Jo žinios. Jėzus per visą Savo gyvenimą pasakė daugybę pamokslų.

Pavyzdys

Jėzus gyveno tobulą gyvenimą, be nuodėmės, ir parodė mums tobulą sektiną pavyzdį. Visi religiniai dalykai turėtų būti daromi Jo šventu vardu.

Gelbėtojas

Hebrajiškas Jėzaus vardas yra „Ješua“, kas reiškia „Gelbėtojas“. Jėzus atliko savo kaip Gelbėtojo misiją savanoriškai pasiaukodamas ir prisikeldamas.

Sekti Jėzumi Kristumi

Kas yra Jėzus Kristus? Jėzus yra pasaulio Gelbėtojas. Sekdami Juo galime gyvenime rasti didesnę ramybę ir laimę.

Būdamas žemėje Jėzus Kristus mokė įvairiausių dalykų, iš kurių didžiausias – meilė.

Dabartiniai pranašai ir apaštalai kalba apie permainą ir atgailą