Kas yra „Apšviesk Pasaulį“?

„Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje.“ (Mato 5:16)

Kas yra „Apšviesk Pasaulį“?

#ApšvieskPasaulį – tai kvietimas Kalėdas paversti tarnavimo laikotarpiu. Tai pasaulinis judėjimas, kuriuo siekiama paliesti širdis ir pakeisti gyvenimus, darant tai, ką darė Jėzus: maitinant alkanus, guodžiant vienišus, lankant ligonius ir kenčiančius ir rodant gerumą visiems. Jėzus sakė: „Jūs esate pasaulio šviesa“ (Mato 5:14). #ApšvieskPasaulį yra puiki proga leisti savo šviesai – ir Jo šviesai – skaisčiai šviesti.

Kasdienio tarnavimo pasiūlymai

Iniciatyva #ApšvieskPasaulį kviečia mus parodyti meilę kitiems taip, kaip tai darė Jėzus savo žemiškosios tarnystės metu. Gruodžio mėnesį surašyti konkretūs tarnavimo pasiūlymai, padėsiantys Kalėdų laikotarpiu savo gyvenimą sutelkti į pagalbą kitiems. Norėdami dalyvauti, galite atsisiųsti kalendorių su tarnavimo idėjomis.

Ypatingos sekmadienio pamaldos

Sekmadienį prieš Kalėdas rengiame specialų šabo dienos susirinkimą, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama Jėzaus Kristaus gimimui ir gyvenimui. Ne mūsų tikėjimo draugų ir pažįstamų laukiame kiekvieną sekmadienį, bet tą dieną ypač kviečiame atvykti ir garbinti kartu su mumis.

#ApšvieskPasaulį kasdien

Kiekvienais metais per Kalėdas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia deda milžiniškas pastangas #ApšvieskPasaulį žiniai ir misijai skleisti. Tačiau tai galite daryti ištisus metus galvodami, kam galėtumėte tarnauti kiekvieną dieną.

Kiti būdai apšviesti pasaulį