...

Jo dėka

2:44

Visos Velykų savaitės dienos

Verbų sekmadienis

Verbų sekmadienį Jėzus Kristus triumfiškai įžengia į Jeruzalę, o Jo pasekėjai mojuoja palmių šakelėmis ir Jam po kojomis kloja apsiaustus. Švenčiamas kiekvienas Jo žingsnis, nes Jis netrukus baigs kelionę, kuri išpildys tūkstantmečių pranašystę ir atneš ramybę bei išgelbėjimą visiems, turintiems tikėjimo Juo sekti. Šią Didžiąją savaitę galime žengti pirmuosius žingsnius ir padaryti teigiamus pokyčius savo gyvenime, žinodami, kad Jėzus paruošė mums kelią.

Šventykla

Viena iš pirmųjų vietų, kurią Jėzus aplanko, įžengęs į Jeruzalę, yra šventykla. Jo Tėvo namai turėtų būti šventa, šviesi ir rami vieta, tačiau Jėzus mato, kad tą šviesą temdo prekystalius įsirengę ir įvairias prekes siūlantys pirkliai. Jėzus juos išvaro ir vaizdas iškart pagerėja. Tą patį Jis gali padaryti ir mums. Tikėdami Jėzų Kristų galime pakelti savo žvilgsnį virš šio pasaulio dalykų ir sutelkti dėmesį į tai, kas šventa.

Kristus moko

Jeruzalėje Jėzų Kristų supa ir pasekėjai, ir kritikai. Jis, kaip mokytojų mokytojas, nepraleidžia progos. Čia, paskutinę savo gyvenimo savaitę susirinkusioms masėms Jis perduoda tvariausius mokymus. Jis leidžia jiems (ir mums) suprasti, kad geriausias būdas tarnauti Dievui, tai mylėti savo artimą. Labiau stengdamiesi mylėti ir gerindami santykius su kitais, galėsime išaugti į tokius žmones, kokiais Jėzus žino, kad galime tapti.

Atleidimas

Paskutinę gyvenimo savaitę mokydamas savo pasekėjus Jėzus Kristus pabrėžia atleidimo principą. Jo žodžiai turi ypatingą reikšmę, nes būtent Jo auka teikia galimybę gauti atleidimą. Jo dėka galime atgailauti ir nuo širdies nusimesti nuodėmės naštą. Tačiau norėdami tikrai patirti šio palaiminimo galią, turime sekti Jo pavyzdžiu ir stengtis atleisti mus įskaudinusiems.

Paskutinė vakarienė

Vakare Jėzus Kristus surenka apaštalus kartu pavakarieniauti ir išreikšti jiems Savo meilę. Paskutinė vakarienė tai rami, graži akimirka, įvykusi prieš Jėzui vėliau tą pačią naktį įžengiant į Getsemanės sodą. Jis žino, kad netrukus paaukos Savo gyvybę, o mokiniai liks be Jo. Jis įsteigia sakramento apeigas, kad jie visada prisimintų Jo auką, ir moko apie maldos galią. Ragina visko, ko jiems reikia, prašyti Dangiškojo Tėvo, ir moko, kad Dievas išklauso ir atsako į savo vaikų maldas.

Didysis penktadienis

Po kančių Getsemanėje už visų žmonių nuodėmes Jėzus atiduodamas į vietos valdžios atstovų rankas. Po tardymo, neprataręs nė žodžio, Jis nuteisiamas mirti ant kryžiaus. Apsuptas besityčiojančių žmonių Jis toliau kenčia už mus ant kryžiaus. Ir vis dėlto Jėzus drąsiai tai ištveria, neleisdamas baimei sulaikyti Jį nuo misijos išpirkti visus Dievo vaikus. Dėl to, ką Jis padarė, mes, pasitelkę Jo aukos galią, taip pat galime palikti baimę ir tapti geresni.

Kapas

Sunku įsivaizduoti, kokią kančią jautė Jėzaus Kristaus pasekėjai po jo mirties. Jie su meile paruošė Jo kūną ir paguldė į kapą sode. Dabar jiems teks susidurti su pasauliu be šalia stovinčio mylimo draugo ir Mokytojo. Bet Jis išmokė juos rodyti Jam savo meilę bet kokiomis aplinkybėmis: „Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų.“ Jei norime iš tikrųjų jaustis arti Gelbėtojo, turime imtis veiksmų ir daryti tai, ko Jis prašė.

Velykų sekmadienis

Ankstų rytą Jėzaus draugė ir pasekėja Marija Magdalietė ateina į kapą prižiūrėti Jo kūną. Didelei nuostabai ji randa kapą tuščią. Ji nėra viena. Į ją kreipiasi vyras, jos manymu, sodininkas. Bet tada Jis pasako jos vardą: „Marija“ (Jono 20:16). Ir ji supranta. Tai Jėzus. Kristus yra gyvas. Kai šį Velykų sekmadienį mes, kaip ir Marija, skiriame laiko sutelkti dėmesį į Gelbėtoją ir minime Jo prisikėlimą, galime jausti, kad Jėzus taip pat pažįsta kiekvieną iš mūsų vardu. Jis ragina mus tapti panašesnius į Jį ir patirti tikrąją Jo Evangelijos teikiamą ramybę.

Per šias Velykas prisiminkite, ko mokė Jėzus

Siūlome susitikti ir sužinoti daugiau.

Turite klausimų? Klauskite.

Misionieriai moko apie Jėzų Kristų
Pasistengsime kuo geriau atsakyti į jūsų dvasinius klausimus ir padėti jums priartėti prie Jėzaus Kristaus.