Išpirkėjas

Velykų šventė

Ypatingame koncerte kartu šlovinkime išpirkėją Jėzų Kristų.