Kas yra Mormono Knyga?

Skaitydami jos žodžius galime lengviau suprasti savo gyvenimo tikslą, atsakyti į svarbius klausimus ir artėti prie Jėzaus Kristaus.

Mormono Knygoje yra šventi Jėzaus pasekėjų užrašai. Kaip Biblijoje Dievas kalbėjo Mozei ir Nojui, taip pat Jis kalbėjo žmonėms Amerikoje. Tie vyrai, vadinami pranašais, užrašė Dievo žodį. Galiausiai pranašas, vardu Mormonas, jų užrašus sudėjo į vieną knygą.

 

Dievo žmones visada mokė tuo metu, kaip ir jie, gyvenę pranašai. Kaip ir mes šiandien, tų laikų moterys ir vyrai, sekdami Jėzaus Kristaus mokymu, kovojo su pagundomis, ieškojo išminties ir gyveno laimingiau. Jų istorijose – įkvėptuose ir įkvepiančiuose dvasiniuose užrašuose – galime atpažinti save. Mormono Knyga yra įrodymas, kad Dievas myli visus Savo vaikus ir dalyvauja jų gyvenime. Ji liudija apie Biblijoje užrašytas tiesas ir Jėzaus Kristaus dieviškumą bei mokymus.

Mormono Knyga atsako į svarbius klausimus

Mormono Knyga gali padėti mums rasti atsakymus į svarbiausius klausimus, kurie kada nors kyla visiems:

  • Ar yra gyvenimas po mirties?
  • Kas mūsų laukia anapus?
  • Koks gyvenimo tikslas?
  • Kaip man dabar atrasti džiaugsmą ir ramybę?
  • Ar Dievas mane pažįsta ir girdi mano maldas?
  • Kaip išvengti nuodėmės ir išmokti nuoširdžiai atgailauti?

Jei norite, misionieriai gali susitikti su jumis ir aptarti į šiuos klausimus atsakančias knygų ištraukas. Jie taip pat įteiks jums nemokamą Mormono Knygos egzempliorių.

Mormono Knygos pažadas

Dievas mums žada, kad jei skaitysime Mormono Knygą atvira širdimi ir protu, Šventosios Dvasios įkvėpimu Jis kiekvienam atskleis jos dieviškumą ir tikrumą. Maždaug 80 000 misionierių moko žmones apie šią knygą šešiuose žemynuose 107 kalbomis – ir tie žmonės šiuo metu išbando šį pažadą. Misionieriai dalija Mormono Knygos egzempliorius nemokamai, tačiau milijonai žmonių ją laiko vertingiausiu turtu. Vyrai ir moterys iš viso pasaulio, iš įvairiausių visuomenės sluoksnių, sužino, kad Mormono Knyga šiame gyvenime mums gali padėti rasti ramybę ir tikėjimą bei amžinąjį išgelbėjimą būsimame gyvenime.

Kaip šiais laikais buvo gauta Mormono Knyga?

1823 m. Džozefui Smitui angelas parodė senovės metraščius, kuriuos jis išvertė Dievo galia. Kaip ir prieš jį buvę senovės pranašai, Džozefas Smitas tarnavo Dievo pasiuntiniu ir liudijo apie Jėzaus Kristaus apmokėjimą ir Gelbėtojo gebėjimą visam laikui pakeisti mūsų gyvenimą.

Kodėl Mormono Knyga yra svarbi?

Mormono Knygoje užrašyti principai – tikėjimas Jėzumi Kristumi, atgaila, krikštas, džiaugsmas, išgelbėjimas – pakeitė senovės žmonių gyvenimą. Mūsų dienomis Mormono Knyga visame pasaulyje paveikė milijonų žmonių gyvenimą, priartindama juos prie Jėzaus Kristaus.

Kaip Mormono Knyga gali praturtinti mano gyvenimą?

Šventieji Raštai tai ne tik seni žodžiai ir istorijos. Tai aktualios mintys apie problemas, su kuriomis susiduriame. Kai Mormono Knygą skaitysite dažnai savęs klausdami: „Ką tai iš tikrųjų sako?“, rasite, kad joje yra daug jums šiandien svarbių minčių. Knyga buvo parašyta siekiant įkvėpti skaitytojus priimti sprendimus, kurie galiausiai pagerins jų gyvenimą ir priartins prie Dievo. Jos autoriai vylėsi, kad jų žodžiai atves žmones pas Jėzų Kristų ir pakeis jų elgesį, pašalins liūdesį, netikrumą ir baimę, suteiks tikslą ir kryptį žmonių požiūriui į gyvenimą ir pateiks žmonėms įrodymus, kad Dievas vis dar yra „stebuklų Dievas“ (Mormono 9:10).

Mormono Knygos svarbą pasaulyje galima būtų vertinti išdalijamų egzempliorių kiekiu arba bendru žmonių, kurie, perskaitę knygą, apsisprendė sekti Jėzumi Kristumi, skaičiumi. Tačiau svarbiausias poveikis yra išskirtinai asmeniškas. Mormono Knyga atsako į klausimus, teikia viltį ir sustiprina pavienių žmonių dvasinę stiprybę.

Atraskite ramybę skaitydami Mormono Knygą

Žmonės, kurių gyvenimas pasikeitė skaitant Mormono Knygą, ją atrado nevienodu metu: kai buvo nusidėję arba kai buvo ištikimi, kai jautėsi nusivylę arba kai buvo laimingi. Kad Mormono Knygoje rastų prasmę, žmonės gali būti išsilavinę arba nemokyti, vieniši ar apsupti draugų arba šeimos, finansiškai sėkmingi ar patiriantys ekonominių sunkumų. Vienintelis bendras bruožas yra tas, kad žmonės, kuriuos paveikė ši knyga, ima ją paprasčiausiai norėdami sužinoti ir suprasti tiesą.

Dažnai užduodami klausimai

Žmonėms kyla daug klausimų apie „mormonus“ arba, pagarbiau sakant, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narius.

Štai trumpa tūkstančio metų epinės istorijos santrauka:

Iš esmės Mormono Knyga yra pasakojimas apie vieną šeimą. Lehis yra pranašas Jeruzalėje. Sapne Dievas perspėja Lehį ir liepia pasiimti savo šeimą ir palikti Jeruzalę, nes ji bus užgrobta. Jie persikelia per vandenyną į Ameriką. Vyriausi sūnūs Lamanas ir Lemuelis netiki, kad jų tėvas Lehis buvo įkvėptas. Jie nuolat skundžiasi. Jų jaunesnysis brolis Nefis yra kupinas tikėjimo. Dievas pasirenka Nefį vadovauti šeimai ir būti jų mokytoju.

Žmonės galiausiai pasidalija į dvi grupes: nefitus ir lamanitus. Šios grupės dažnai kariauja ir jų tikėjimas nuolat išmėginamas. Šis tikėjimas pripildo Mormono Knygos puslapius galingų pamokslų, gyvenimo pamokų ir dvasinių išgyvenimų.

Prisikėlęs Jėzus pasirodo žmonėms Amerikoje. Jis moko juos apie krikštą ir atlaidumą. Jis išgydo jų ligonius ir palaimina jų vaikus. Jis įkuria Savo Bažnyčią. Priešingai nei Jeruzalėje, žmonės klauso Jėzaus. Po to jie šimtus metų gyvena taikoje.

Laikui bėgant žmonės praranda tikėjimą ir vėl kyla karas, kuris sunaikina beveik visus gyventojus.

Kaip ir Bibliją, Mormono Knygą rašė daug autorių. Tai dienoraščių ir pasakojimų rinkinys, kuris buvo vieno rašiusiojo perduodamas kitam maždaug 1000 metų. Pirmasis autorius yra pranašas Nefis, 600 m. pr. Kr. palikęs Jeruzalę su šeima ir išplaukęs į Ameriką. Nefis perdavė užrašus savo jaunesniajam broliui, kuris jį atidavė savo sūnui. Kiekvienas autorius perdavė metraštį tam, kuo pasitikėjo. Mormonas yra pranašo, sudėjusio visus užrašus į vieną knygą, vardas, todėl ji vadinama Mormono Knyga.

1823 m. Džozefui Smitui buvo parodyti senoviniai metraščiai, kuriuos jis išvertė Dievo galia.

Mormono Knyga patvirtina Bibliją ir dažnai paaiškina Jėzaus Kristaus mokymus. Biblijoje ir Morkus, ir Lukas apie Jėzų pasakoja tas pačias istorijas, tačiau daugiau sužinote, kai informaciją gaunate iš dviejų skirtingų šaltinių.

Mormono Knygoje ir Biblijoje, kartu paėmus, yra per tūkstančius metų sukaupti įkvėpimai, patarimai ir nurodymai. Studijuodami abi knygas galite geriau suprasti, kas yra Dievas ir ką Jis jums siūlo.